Struktura

I.    Prezes Zarządu

 1. Samodzielne stanowisko ds. rachuby płac
 2. Kadry
 3. Pełnomocnik HACCP
 4. BHP
 5. Informatyk
 6. Sekcja Administracyjna
  -    transport własny
  -    zaopatrzenie

 

II.    Dział Marketingu

 

 1. Kierownik Działu (członek zarządu)
 2. Zespół ds. zakupów
 3. Sklepy
 4. Zakład Piekarsko – Ciastkarski

 

III.    Dział Księgowości

 

 1. Główny Księgowy ( członek  zarządu)
 2. Dekretacja, konfrontacja dokumentów, ewidencja księgowa
 3. Analiza ekonomiczna, rozliczenia finansowe, analiza kont rachunkowych