Kontakt

'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie
ul. Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
76-100 Sławno

NIP: 839-000-82-02
REGON: 001033958

Telefony:
59 810 30 14   sekretariat
59 810 30 16   fax. sekretariat
59 810 57 90   prezes
59 810 57 62   główna księgowa
59 810 57 64   kadry/płace
59 810 57 66   księgowość
59 810 57 65   dekret
59 810 57 93   kierownik dział marketingu
59 810 57 67   dział handlowy/marketingu
59 810 30 15   dział gospodarczy


59 810 57 88   sklep nr 1  "Lux",  Pl. Wyszyńskiego 1, 76-100 Sławno
59 810 57 91   sklep nr 2  "Market", ul. Powstańców Warszawskich 2, 76-100 Sławno
 502-324-745  sklep nr 3  "Mini Lux", ul. Koszalińska 33, 76-100 Sławno
59 810 57 72   sklep nr 4  "Lux – Mini", ul. Sempołowskiej 2, 76-100 Sławno
59 810 37 47   sklep nr 5  "Sam", ul. Prusa 12, 76-100 Sławno
59 810 57 84   sklep nr 6  "Gama", ul. Gdańska 11, 76-100 Sławno
59 810 38 15   sklep nr 9  "Gama Mini", ul. Jedności Narodowej 32, 76-100 Sławno
 502-324-750  sklep nr 15 "Gama Mini - Alkohole", ul. Kossaka 1, 76-100 Sławno

574-580-725   sklep nr 7 "Gama" ul. T.Bielaka, 77-230 Kępice


59 810 37 26   Zakład Piekarsko-Ciastkarski, ul. Polanowska 45b, 76-100 Sławno


e-mail: pss-slawno@wp.pl

fax: 59 810 30 16

 


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego pss-slawno@wp.pl