Kontakt

'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie
ul. Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
76-100 Sławno

NIP: 839-000-82-02
REGON: 001033958

telefony:
059 810 30 14 sekretariat
059 810 30 16 tel. / fax. sekretariat
059 810 57 90 prezes
059 810 57 62 główna księgowa
059 810 57 64 kadry - płace
059 810 57 66 księgowość
059 810 57 65 dekret
059 810 57 89 dział marketingu
059 810 57 60 dział handlowy
059 810 30 15 dział gospodarczy
059 810 57 88 sklep nr 1  "Lux"
059 810 57 91 sklep nr 2  "Market"
059 810 35 22 sklep nr 3  "Mini – Lux"
059 810 57 72 sklep nr 4  "Lux – Mini"
059 810 37 47 sklep nr 5  "Sam"
059 810 57 84 sklep nr 6  "Sam"
059 810 38 15 sklep nr 9  "Hermes"
059 810 57 72 sklep nr 15 "Mini - Lux"
059 810 37 26 piekarnia

e-mail: pss-slawno@wp.pl

fax: 059 810 30 16

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego pss-slawno@wp.pl