Kontakt

'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie
ul. Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4
76-100 Sławno

NIP: 839-000-82-02
REGON: 001033958

telefony:
059 810 30 14 sekretariat
059 810 30 16 tel. / fax. sekretariat
059 810 57 90 prezes
059 810 57 62 główna księgowa
059 810 57 64 kadry/płace
059 810 57 66 księgowość
059 810 57 65 dekret
059 810 57 93 kierownik dział marketingu
059 810 57 67 dział handlowy/marketingu
059 810 30 15 dział gospodarczy
059 810 57 88 sklep nr 1  "Lux"
059 810 57 91 sklep nr 2  "Market"
502-324-745    sklep nr 3  "Mini – Lux"
059 810 57 72 sklep nr 4  "Lux – Mini"
059 810 37 47 sklep nr 5  "Sam"
059 810 57 84 sklep nr 6  "Sam"
059 810 38 15 sklep nr 9  "Hermes"
502-324-750    sklep nr 15 "Mini - Lux"
059 810 37 26 piekarnia

e-mail: pss-slawno@wp.pl

fax: 059 810 30 16


KLAUZULA INFORMACYJNA

Wpisywane tu przez Panią / Pana dane osobowe używane są do kontaktu, w związku ze złożonym tu przez Panią / Pana zapytaniem lub sugestią. Administratorem tych danych jest 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich udostępnienie jest niezbędne do korzystania z formularza kontaktowego

Powodem przetwarzania powyżej wskazanych danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora [art. 6. ust. 1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO].

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) w celu udzielenia Pani / Panu odpowiedzi.

Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do obsłużenia Państwa sprawy lub przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Ma Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie), jeśli uzna Pani / Pan, że przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W kwestii danych osobowych można kontaktować się z Administratorem w jego siedzibie, znajdującej się pod adresem 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Sławnie, Plac Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 4, 76-100 Sławno; przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego; lub poprzez placówki handlowe Administratora; a także za pomocą adresu mailowego pss-slawno@wp.pl