Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
 

Prezes Zarządu

Maciej Leśków
 


Członek  Zarządu

Katarzyna Kościuk

 

Członek  Zarządu

Małgorzata Macedońska

 RADA NADZORCZA
 


Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Kazimeirz Małecki

 

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Maria Poprawska

 

Sekretarz Rady Nadzorczej

Krystyna Bajtek


 

Członkowie  Rady Nadzorczej:

Aldona Miłaszewicz

Bożena Sawosz

Halina Leśniewska

Janina Bogusławska