Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
 

Prezes Zarządu

Kazimierz Małecki
 


Członek  Zarządu

Krystyna Łaszkiewicz

 

Członek  Zarządu

Urszula Łęgoszewska

 RADA NADZORCZA
 


Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maria Poprawska

 

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Gospodarczej

Krystyna Bajtek

 

Sekretarz Rady Nadzorczej - Przwodnicząca Komisji Rewizyjnej

Janina Bogusławska


 

Członek Rady Nadzorczej

Anna Rękas

 

Członek Rady Nadzorczej

Danuta Bobrowicz

 

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Sobiech

 

Członek Rady Nadzorczej

Aldona Miłaszewicz