Zarząd

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI
 

Prezes Zarządu

Maciej Leśków
 


Członek  Zarządu

Krystyna Łaszkiewicz

 

Członek  Zarządu

Urszula Łęgoszewska

 RADA NADZORCZA
 


Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Maria Poprawska

 

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Przewodnicząca Komisji Samorządowo - Gospodarczej

Janina Bogusławska

 

Sekretarz Rady Nadzorczej - Przwodnicząca Komisji Rewizyjnej

Krystyna Bajtek


 

Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Faryno

 

Członek Rady Nadzorczej

Danuta Bobrowicz

 

Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Sobiech

 

Członek Rady Nadzorczej

Aldona Miłaszewicz